THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE COMMUNICATION THEORY OF POWER IN THE GLOBAL NETWORK SOCIETY

Authors

  • Predrag Đ. Bajić Факултет за спорт, Универзитет „Унион - Никола Тесла“, Београд

Keywords:

power, communication, society, media, networks, social movements

Abstract

One of the theoretical attempts to explain the complicated world of today is the work of Spanish sociologist Manuel Castells, who has mostly focused on research about communication, information society and globalization. He published the trilogy “The Information Age: Economy, Society and Culture” in the second half of the 1990s. Then, he developed a communication theory of power and applied it through practical examples in the 21st century, through books “Communication power” and “Networks of outrage and hope: social movements in the internet age”. This article discusses key parts of his work, communication and power, also thinking about practical aspects through issues related to social movements in the global network society.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Жижек, С. (2012). Матрикс, или две стране перверзије. У Ј. Чекић и Ј. Благојевић (ур.), Моћ/медији/& (стр. 265-292). Београд: Факултет за медије и комуникације, Центар за медије и комуникације.

Wachowski, Lana, Wachowski, Lilly /as The Wachowski Brothers/ (1999). The Matrix (Movie). Преузето са:

https://www.imdb.com/title/tt0133093. Posećeno: 14.02.2020.

Ганц, Џ., Рочестер, Џ. Б. (2007). Пирати дигиталног доба: како сукоби око интелектуалне својине

угрожавају наше личне слободе, наше пословање и светску привреду. Београд: ”Clio". [4] Лоример, Р. (1998). Масовне комуникације. Београд: "Clio".

Радојковић, М., Милетић, М. (2005). Комуницирање, медији и друштво. Београд: "Clio".

Вујаклија, М. (2004). Лексикон страних речи и израза. Београд: Просвета.

Костић, Б., Животић Р. (1985). Комуникација и култура. Београд: ИРО „Грађевинска књига“.

Ђорђевић, Т. (1989). Теорија масовних комуникација. Београд: Савез инжењера и техничара Југославије. [9] Радојковић, М., Стојковић, Б. (2004). Информационо - комуникациони системи. Београд: "Clio".

Табс, С. (2013). Комуникација: принципи и контексти. Београд: "Clio".

Миливојевић, С. (2015). Медији, идеологија и култура. Београд: Фабрика књига.

Канети, Е. (2010). Маса и моћ. Нови Сад: "Mediterran Publishing".

Долар, М. (2012). Одакле долази моћ?. У Ј. Чекић и Ј. Благојевић (ур.), Моћ/медији/& (стр. 107-128). Београд: Факултет за медије и комуникације, Центар за медије и комуникације.

Гиденс, Е. (2005). Социологија. Београд: Економски факултет.

Симић, Д., Живојиновић,, Д., Косовић, Н. /прир./ (2013). Мека моћ држава. Београд: Удружење за студије САД у Србији: Центар за друштвена истраживања.

Бајић, П. (2015). Поглед кроз олимпијске кругове - Игре као платформа за јачање меке моћи и ширење порука у међународним односима. У П. Миленковић, С. Стојшин и А. Пајванчић - Цизељ (прир.), Друштво и простор. Епистемологија простора. Друштвени простор и културно историјска значења: зборник радова (стр. 287-303). Београд: Српско социолошко друштво; Институт за упоредно право; Нови Сад: Филозофски факултет.

Кастелс, М. (2014). Моћ комуникација. Београд: "Clio"; РТС издаваштво.

Грамши, А. (1959). Изабрана дела. Београд: Култура.

Рамос, В. (2018). Појмови идеологија, хегемонија и органски интелектуалац у Грамшијевој теорији марксизма. У А. Грамши, Интелектуалци, култура, хегемонија (стр. 115-144). Нови Сад: "Mediterran publishing".

Алтисер, Л. (2009). Идеологија и државни идеолошки апарати (белешке за истраживање). Лозница: Карпос.

Бајић, П. (2018). Друштвени покрети у дигиталној ери. "CM Communication and media, XIII(44)". Стр. 145– 152.

Кастелс, М. (2018). Мреже револта и наде: друштвени покрети у доба интернета. Београд: Службени гласник.

Marcuse, H. (1968). Човјек једне димензије: расправе о идеологији развијеног индустријског друштва. Сарајево: Веселин Маслеша.

Гоблини (2019). Ја, ти или он [Видео]. Преузето са: https://www.youtube.com/watch?v=_CwrhiR4qS0. Посећено: 16.02.2020.

ТАЊУГ (5. фебруар 2020). Уметник преварио „Гугл мапе“, изазвао лажну узбуну. Радио-телевизија Србије. Преузето са: http://www.rts.rs/page/magazine/ci/story/1880/tehnologija/3839601/umetnik-prevario-gugl-mape-izazvao-laznu-uzbunu.html. Посећено: 12.02.2020

Manovich, L. (2008). The practice of everyday (media) life. Преузето са: http://manovich.net/index.php/projects/the-practice-of-everyday-media-life. Посећено: 14.02.2020.

Downloads

Published

2020-12-31

How to Cite

Đ. Bajić, P. (2020). THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE COMMUNICATION THEORY OF POWER IN THE GLOBAL NETWORK SOCIETY. SPORTS, MEDIA AND BUSINESS, 6(1), 19–25. Retrieved from https://www.smb.edu.rs/index.php/smb/article/view/49